Medicina Muncii

Medicina muncii este specialitatea medicală care studiază relația om-muncă, adaptarea omului la muncă și adaptarea muncii la persoana care o efectuează. Este o specialitate medicala extrem de vastă, de relație, care înglobează cunoștințe din toate celelalte specialități medicale. Medicina muncii se ocupă cu prevenția, diagnosticarea și managementul bolilor profesionale și a celor legate de profesiune, a accidentelor de muncă, precum și cu promovarea sănătății și productivității muncitorilor.

Legislatia care reglementeaza serviciile de medicina muncii:

  • Legea 319/ 2006 legea sanatatii si securitatii in munca, Hotararea 1425/ 2006 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/ 2006
  • Codul muncii
  • Legea 100/ 1998 a asistentei de sanatate publica
  • Legea 346/ 2002 privind asigurarile pentru accidentele de munca si bolile profesionale, completata cu Ordonanta 107/ 2003
  • H.G. 355/ 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
  • Ordonanta 96/ 2003 privind protectia maternitatii